BLUE Monday

"Niet depri alleen, samen sloegen we de handen ineen!"

BLUE Monday maakte deel uit van een reeks van ont-moetingsbijeenkomsten van SoWerkSaam.  Deze ontmoetingen hebben als doel om afstanden te verkleinen tussen groepen. Samen werken we aan maatschappelijke vraagstukken waarbij we ons laten inspireren door kunst en natuur.  En we gaan op zoek naar overlappende waarden tussen groepen.

Op  Blue monday - 20 januari, de meest deprimerende dag van het jaar hebben we bij de pop-up chill plek samen met een groep creatievelingen en doeners gebrainstormd over hoe we meerdere workshops kunnen organiseren in dit jaar. We willen ons richten op het volgende onderwerp: "De Milieustraat is te duur."; "Kom en pimp met passie en vuur!" Uit de brainstorm zijn vijf inspirerende ideeën voor workshops voortgekomen, die verder uit worden gewerkt door verschillende groepen.

Wordt jij enthousiast, doe met ons mee en mail naar info@SoWerkSaam.nl