SoWerkSaam

Stichting SoWerkSaam


Zes burgers uit de Gemeente Someren die elkaar hadden leren kennen bij het WMO Platform vonden het tijd worden voor een nieuwe richting in een nieuwe stichting: SoWerkSaam.

 

  • De stichting zet zich in  voor het verbinden van organisaties en ondernemers die werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met als doel om gemeenschappen voor vernieuwing en duurzame ontwikkeling in de regio te stimuleren en te inspireren.

 

  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    • het initiëren van gezamenlijke evenementen;
    • Het faciliteren van uitwisseling tussen verschillende generaties en groepen in de samenleving;
    • En het ondersteunen van innovatieve ideeën en concepten voor een betere samenleving en gezonde omgeving.

 

Ofwel SoWerkSaam heeft als doel om te verbinden en verbindingen tot stand te brengen tussen mensen die willen bijdragen aan een  betere samenleving. Of ze nu werkzaam zijn bij organisaties of bedrijfsleven, thuis zijn of op school zitten, dat maakt niet uit. 

 

Voor informatie: info@SoWerkSaam.nl